Cadou cafea Kaidi

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„CADOU CAFEA KAIDI”

 

 

Art 1 ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promoționale este M&N Italy Trading S.R.L., având sediul în oraşul Voluntari, Bulevrdul Eroilor nr 130, Intrarea Frasinului, judeţul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J23/109/2006­­­­­­ înregistrat, denumită în continuare ORGANIZATOR. Compania M&N ITALY TRADING este reprezentata legal de dna. Nicoleta Iugulescu, avand functia de Director General.  Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la aceasta campanie promoțională este de acord cu prevederilor prezentului Regulament

 

 

 

Art. 2 TEMEIUL LEGAL

Campania promoționala „CADOU CAFEA KAIDI” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

 

Art. 3 LOCUL SI PERIOADA DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

Această campanie promoțională „CADOU CAFEA KAIDI” se desfășoară atâtin mediul online pe pagina oficiala STUDIOCASA pe Facebook  si pe Insatgram, cât și în magazinele fizice enumerate mai jos si are loc in perioada 10 iulie – 31 octombrie 2020.

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/MagazinStudioCasa/

Instagram: https://www.instagram.com/studiocasaromania/

 

DeLonghi Showroom Baneasa

Șos. Bucureşti-Ploieşti 44C, Sect 1, Bucuresti

De Longhi Showroom Cluj

Calea Manastur nr 2-6, complex Platinia parter, Cluj

STUDIO CASA  – Showroom Voluntari

Bulevardul Eroilor nr 130, Intrarea Frasinului, Voluntari

 

 

 

 

Art. 4 PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ  

Poate participa la prezenta campanie „CADOU CAFEA KAIDI” orice persoană din Romania, indiferent de locul situării domiciliului care:

-          Intra in contact cu reclama (vede postarea in mediul online sau afisele din showroom-uri)  si cumpără unul din produsele  listate mai jos,  in perioada 10 iulie – 31 octombrie 2020;

 

DIVADELUXE

ESPRESSOR AUTOMAT DE CAFEA DIVA DELUXE STUDIO CASA

1353NEW

ESPRESSOR COMBI DELICIA 15BAR  - STUDIO CASA.

CAFFESHOT

ESPRESSOR CAFEA COMBI COFFE SHOT DEL CAFFE

 

Pachet 1

MIOSC2001

ESPRESSOR CU POMPA, STUDIO CASA, MIO

GRINDMASTER

RASNITA CAFEA GRIND MASTER, INOX, DEL CAFFE

Pachet 2

SC422BLACK

ESPRESOR AROMA BLK SC422, CAPUCCINO, HOT WATER,STUDIO CASA

GRINDMASTER

RASNITA CAFEA GRIND MASTER, INOX, DEL CAFFE

Pachet 3

SC509

ESPRESSOR BARISTA LATTE SC509, 15BAR, STUDIO CASA

GRINDMASTER

RASNITA CAFEA GRIND MASTER, INOX, DEL CAFFE

Pachet 4

SC425

ESPRESSOR 3IN1 DI MATTINO SC425, 15BAR, STUDIO CASA

GRINDMASTER

RASNITA CAFEA GRIND MASTER, INOX, DEL CAFFE

 

Pachet 5

1353NEW

ESPRESSOR COMBI DELICIA 15BAR  - STUDIO CASA.

GRINDMASTER

RASNITA CAFEA GRIND MASTER, INOX, DEL CAFFE

 

Pachet 6

CAFFESHOT

ESPRESSOR CAFEA COMBI COFFE SHOT DEL CAFFE

GRINDMASTER

RASNITA CAFEA GRIND MASTER, INOX, DEL CAFFE

Pachet 7

DIVADELUXE

ESPRESSOR AUTOMAT DE CAFEA DIVA DELUXE STUDIO CASA

SC1902

APARAT SPUMARE SI INCALZIRE LAPTE,LATTEO BARINOX STUDIO CASA

 

 

Art. 5 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „CADOU CAFEA KAIDI” si conditii

Participantii la campania „CADOU CAFEA KAIDI” care indeplinesc criteriile descrise la articolul 4, vor primi odată cu produsul achizitionat si CADOUL – 1 pungă de 500 grame de cafea boabe KAIDI.

Dacă achiziția a fost efectuată in showroom, cadoul îl va primi la casa de marcat.

Dacă achiziția a fost efectuată în mediul online, odată cu aparatul de cafea cumpărat, va fi livrat si CADOUL, 1 pungă de cafea de 500 gr boabe KAIDI.

 

Produsele care fac parte din campanie sunt atasate in lista, care face parte integranta din acest Regulament.

Produsele vor fi semnalizate in showroom 

 

 

CADOUL – 1 punga de 500 grame de cafea boabe KAIDI

 

A close up of a bagDescription automatically generated

 

 

 

Valoarea produsului CADOU este de 35 Lei cu TVA.

 

Valoarea produselor va fi suportata integral de compania M&N ITALY TRADING SRL , inclusiv costul transportului prin curier.

RETUR – in cazul in care un client care a achizitionat unul din aparatele de cafea  listate la 4 din prezentul Regulament, in perioada 10 iulie – 31 august si a primit cadou 1 punga de cafea 500 grame de cafea arabica fresh KAIDI, va putea face retur conform conditiilor de retur afisate pe site https://studiocasa.ro/retur

 Si in magazinele fizice, insa ii va fi scazut pe langa costul produsului si costul CADOULUI.

 

 

Art. 6 TAXE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a clientului. Clienților care participă la această campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Art. 1 de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizării prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până la magazinele enumerate la Art. 3).

 

 

Art. 7 DIVERSE În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfășurarea acestei campanii promoționale, M&N ITALY TRADING SRL  își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

 

Art. 8 REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prin participarea la prezenta campanie, Clienții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui regulament. Pentru întrebări legate de campania promoțională, Clienții pot suna pe perioada de desfasurare a campaniei, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00, la numărul de telefon 0751 019 363 , unde vor primi informațiile legate de prezenta campanie promoțională.

 

Art. 9 ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Clienților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

Art. 10 LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienti la prezenta campanie promoționala se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

Art. 11  INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII 677/2001

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit in cadrul tuturor magazinelor  si showroom-urilor sau online pe www.studiocasa.ro. Participarea la promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a întrerupe oricând desfãşurarea acestei Promoţii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data modificării printr-un act adiţional la prezentul Regulament. Până la data unei eventuale modificări a Promoţiei, Organizatorul va respecta condiţiile stipulate în prezentul Regulament.