Cosuri menajere cu stil

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Cosuri menajere cu stil ”

 

 

Art 1 ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promoționale este M&N Italy Trading S.R.L., având sediul în oraşul Voluntari, Bulevardul Eroilor nr 130, Intrarea Frasinului, judeţul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J23/109/2006­­­­­­înregistrat, denumită în continuare ORGANIZATOR. Compania M&N ITALY TRADING este reprezentata legal de dna. Nicoleta Iugulescu, avand functia de Director General.  Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la aceasta campanie promoțională este de acord cu prevederilor prezentului Regulament

 

 

Art. 2 TEMEIUL LEGAL

Campania promoționala „Cosuri menajere cu stil” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

Art. 3 LOCUL SI PERIOADA DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

Această campanie promoțională se desfășoară doar in mediul online, atat pe pagina oficiala STUDIOCASA pe Facebook, cat si pe Insatgram si are loc in perioada 06-31 octombrie 2020

 

Facebook: https://www.facebook.com/MagazinStudioCasa/

Instagram: https://www.instagram.com/studiocasaromania/

 

 

Art. 4 PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ  

Poate participa la prezenta campanie orice persoană din Romania, indiferent de locul situării domiciliului care:

  1. Intra in contact cu reclama (vede postarea in mediul social de la STUDIO CASA)  din Facebook sau Instagram si se inscrie la campanie prin abonarea la newsletterul STUDIO CASA in perioada 06-31 octombrie 2020, oferind adresa corecta de email si numarul de telefon;

 

 

Art. 5 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Cosuri menajere cu stil” si conditii

Participantii la campanie, care indeplinesc criteriile descrise la articolul 4, vor fi validati si vor intra in concurs. Din toata lista de inscrisi la campanie, se vor extrage 5 castigatori prin platforma www.random.org , care vor fi contactati telefonic, pentru a li se cere detalii cu privire la adresa domiciliului pentru a fi livrate produsele cu titlul de CADOU acasa. Extragerea va avea loc in data de 05 noiembrie, cand vor fi contactati toti castigatorii telefonic si prin email. In cazul in care nu vor raspunde nici dupa 3 incercari la telefon, vor fi extrasi urmatorii castigatori, astfel incat numarul total sa fie 5.  Produsele castigate vor fi trimise prin curieri in data de 06-07 noiembrie 2020, urmand a fi primite intr-un interval de maxim 3 zile lucratoare.

 

Fiecare din cei 5 castigatori vor primi cate un cos menajer Meliconi, conform imaginilor si caracteriticilor de mai jos:

 

 

Cos metalic cu pedala, Meliconi, 12 L

A can of sodaDescription automatically generated

 

 

Valoarea produsului este de  59,90 Lei cu TVA.

 

Valoarea produselor va fi suportata integral de compania M&N ITALY TRADING SRL , inclusiv costul transportului prin curier. Imaginea produsului este cu titlu de prezentare.  Lista cu toti cei 5 castigatori ai concursului va fi postata si in mediul social pe pagina oficiala STUDIO CASA din Facebook si Instagram.

 

 

Art. 6 TAXE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a clientului. Clienților care participă la această campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Art. 1 de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizării prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până la magazinele enumerate la Art. 3).

 

 

Art. 7 DIVERSE În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfășurarea acestei campanii promoționale, M&N ITALY TRADING SRL  își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

 

Art. 8 REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prin participarea la prezenta campanie, Clienții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui regulament. Pentru întrebări legate de campania promoțională, Clienții pot suna pe perioada de desfasurare a campaniei, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00, la numărul de telefon 0751 019 363 , unde vor primi informațiile legate de prezenta campanie promoțională.

 

Art. 9 ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Clienților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

Art. 10 LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienti la prezenta campanie promoționala se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

Art. 11  INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII 677/2001

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit in cadrul tuturor magazinelor  si showroom-urilor sau online pe www.studiocasa.ro. Participarea la promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a întrerupe oricând desfãşurarea acestei Promoţii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data modificării printr-un act adiţional la prezentul Regulament. Până la data unei eventuale modificări a Promoţiei, Organizatorul va respecta condiţiile stipulate în prezentul Regulament.