Mosul tau suntem noi

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„MOSUL TAU SUNTEM NOI” 01-20 dec 2020

 

 

Art 1 ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promoționale este M&N Italy Trading S.R.L., având sediul în oraşul Voluntari, Bulevardul Eroilor nr 130, Intrarea Frasinului, judeţul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J23/109/2006­­­­­­înregistrat, denumită în continuare ORGANIZATOR. Compania M&N ITALY TRADING este reprezentata legal de dna. Nicoleta Iugulescu, avand functia de Director General.  Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la aceasta campanie promoțională este de acord cu prevederilor prezentului Regulament

 

 

 

Art. 2 TEMEIUL LEGAL

Campania promoționala „MOSUL TAU SUNTEM NOI” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

 

Art. 3 LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

Această campanie promoțională se desfășoară in magazinul online STUDIOCASA.RO, cat si în incinta magazinului:

 

 

Magazin

Localitate

Adresa

DeLonghi Showroom Baneasa

Bucuresti

Șos. Bucureşti-Ploieşti 44C, Sect 1, Bucuresti

Studio Casa Showroom Voluntari

Voluntari/Bucuresti

Bdul Eroilor 130, intrarea Frasinului

 

 

 

Art. 4 PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ  

Poate participa la prezenta campanie orice persoană peste 18 ani, indiferent de locul situării domiciliului, pentru orice achiziție din magazinele descrise la articolul 3.

 

 

 

 

Art. 5 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „MOSUL TAU SUNTEM NOI”

Pentru evitarea oricărui dubiu, produsele avute în vedere în cadrul acestei campanii, oferite cadou clientilor care achizitioneaza produsele M&N ITALY din magazinele descrise la articolul 3, sunt incluse în Anexa nr. 1 a acestui Regulament.

Imaginea campaniei promovata pe toate canalele de comunicare este: 
De asemenea, pentru participarea la campania promoțională, aceste produse se ofera cadou doar clientilor care fac achiziții în perioada 01-20 decembrie 2019.

 

 Art. 6. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promoțională constă în acordarea de produse CADOU, clientilor care au cumparat produsele M&N ITALY în perioada 01-20 decembrie 2019 din orice magazin decris in mai sus in art 3, dupa cum urmeaza:


Pentru comenzi online:
1. - pentru coșuri de cumpărături  de pana in 300 cu TVA - oferim :
 
- 1 buc decorațiune Crăciun diferite modele - codurile 708330 și 708130 , în limita stocului disponibil ;

2. Pentru comenzi cu valori cuprinse între 300 ron și 600 ron cu TVA, oferim :
-2 buc Globuri Crăciun coduri 
400420 , 400430, 100310 , în limita stocului disponibil;

3. Pentru comenzi cu valori peste 600 Ron oferim :
- 3 buc  Globuri Crăciun coduri 
400420 , 400430, 100310 sau un vârf de brad - codul 501340  și apoi 501620 .

4. La showroom Băneasa peentru orice cumpărătură, ofrim cadou o deecorațiunee 408400 și 408402 și oferim clienților posibilitatea sa- și aleagă o decorațiune de pe display ! Dacă un client cumpără un automat de cafea oferim cadou un Odorizant de camera FLOARE MAGICA .

5. La showroom Voluntari - pentru cei care vin sa cumpere din showroom oferim cadouri decorațiuni Crăciun in valoare de 5% din valoarea facturii. Globuri , decorațiuni , tablouri și rame .
 

Produsele oferite cadou, vor fi trecute pe factura si se va scadea valoarea lor, sub formă de discount .

 

Valorea cadourilor este intocmai valoarea de vanzare a produsului respectiv in perioada 01-20 dec 2019;

 

1. Condiții de acordare: Pentru a putea participa la campanie, Clientul trebuie să achiziționeze produse M&N ITALY în perioada 01-20 decembrie 2019 din magazinele enumerate la Art. 3 .

 

2. Returnare produse:  Orice returnare a produselor cumpărate în temeiul prezentului Regulament este permisă cu respectarea politicii de returnare a produselor M&N ITALY TRADING,  disponibilă pe website aici https://studiocasa.ro/retur

 

Art. 7 ACORDAREA CADOULUI

Acordarea CADOULUI se realizează direct la linia caselor, după scanarea produselor si inchiderea bonui fiscal pentru achizițiile din magazin, iar pentru achizițiile online, CADOUL va fi livrat catre client odata cu produsele comandate.

 

Art. 8 TAXE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a clientului. Clienților care participă la această campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

 

Art. 9 DIVERSE În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfășurarea acestei campanii promoționale, M&N ITALY TRADING SRL  își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

 

Art. 10 REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prin participarea la prezenta campanie, Clienții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui regulament. Pentru întrebări legate de campania promoțională, Clienții pot suna de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00, la numărul de telefon 0751 019 363 sau 0722 248 964, începând cu data de 01.12.2020 și până la data de 20.12.2019 unde vor primi informațiile legate de prezenta campanie promoțională.

 

Art. 11 ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament, sau datorita limiarii stocului de produse CADOU din Anexa 1. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Clienților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

Art. 12 LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienti la prezenta campanie promoționala se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

 

Art. 13  INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII 677/2001

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit in cadrul tuturor magazinelor partenere si showroom-urilor proprii, dar si pe platformele online.

Participarea la promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a întrerupe oricând desfãşurarea acestei Promoţii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data modificării printr-un act adiţional la prezentul Regulament. Până la data unei eventuale modificări a Promoţiei, Organizatorul va respecta condiţiile stipulate în prezentul Regulament.