Categorii Produse
Cos de cumparaturi

Regulament campanie Hot Hot Sales

                                                                                    REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Hot Hot Sales” 13 Aug-15 Sept 2021

 

 

Art 1 ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promoționale „Hot Hot Sales”este M&N Italy Trading S.R.L., având sediul în oraşul Voluntari, Bulevrdul Eroilor nr 130, Intrarea Frasinului, judeţul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J23/109/2006­­­­­­înregistrat, denumită în continuare ORGANIZATOR. Compania M&N ITALY TRADING este reprezentata legal de dna. Nicoleta Iugulescu, avand functia de Director General.  Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la aceasta campanie promoțională este de acord cu prevederilor prezentului Regulament

 

Art. 2 TEMEIUL LEGAL

Campania promoționala „„Hot Hot Sales”” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

Art. 3 LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

Această campanie promoțională se desfășoară atât pe magazinul online STUDIOCASA.ro cat si în incinta magazinelor:

  1. STUDIO CASA  – Showroom Voluntari

Bulevardul Eroilor nr 130, Intrarea Frasinului, Voluntari

 

 

 

 

 

  1. STUDIO CASA.  Showroom Baneasa

Bucuresti

Șos. Bucureşti-Ploieşti 44C, Sect 1, Bucuresti

 

Art. 4 PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ  

Poate participa la prezenta campanie „Hot Hot Sales” orice persoană peste 18 ani, indiferent de locul situării domiciliului, pentru orice achiziție din magazinele societatii M&N ITALY TRADING sau prin platforma online www.STUDIOCASA.ro.

 

Art. 5 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Hot Hot Sales”

Pentru evitarea oricărui dubiu, produsele avute în vedere în cadrul acestei secțiuni sunt incluse în Anexa nr. 1 a acestui Regulament, produsele fiind semnalizate în magazinul online cu eticheta de forma:

 

A picture containing text, kitchenware, signDescription automatically generated

 

 


 

De asemenea, pentru participarea la campania promoțională „Hot Hot Sales”, achiziția acestor produse trebuie sa aibă loc în perioada 13. Aug-15. Septembrie  2021. În aceasta campanie nu intră produsele vândute în zona „PRODUSE RESIGILATE” din cadrul magazinului online STUDIOCASA.ro.

 

A picture containing text, sign, female, screenshotDescription automatically generated

 

 Art. 6. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promoțională constă în acordarea unei reduceri de până la -70% în perioada 13. August – 15. Septeembrie 2021, pentru produsele aflate în campanie, reducerea fiind vizibilă atât în magazin, cât și online. Reducerea nu se poate cumula cu alte oferte/campanii promoționale valabile in aceasi perioada.  

 

1. Condiții de acordare: Pentru a putea participa la campania „Hot Hot Sales”, Clientul trebuie să achiziționeze produsele ce fac obiectul campaniei (menționate in Anexa nr. 1 a acestui Regulament), în perioada 13 Aug – 15 Septembrie 2021 din magazinele enumerate la Art. 3 sau prin platforma online www.STUDIOCASA.ro.

2. Returnare produse:  Orice returnare a produselor cumpărate în temeiul prezentului Regulament este permisă cu respectarea politicii de returnare a produselor M&N ITALY TRADING,  disponibilă pe website aici https://studiocasa.ro/retur

 

Art. 7 ACORDAREA REDUCERII

Acordarea Reducerii se realizează direct la linia caselor, după scanarea produselor, pentru achizițiile din magazin, respectiv direct pe factură pentru achizițiile online. Bonul fiscal, respectiv factura vor conține direct prețul redus al produselor aflate în campanie.

 

Art. 8 TAXE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a clientului. Clienților care participă la această campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Art. 1 de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizării prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până la magazinele enumerate la Art. 3).

 

Art. 9 DIVERSE În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfășurarea acestei campanii promoționale, M&N ITALY TRADING SRL  își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

 

Art. 10 REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prin participarea la prezenta campanie, Clienții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui regulament. Pentru întrebări legate de campania promoțională, Clienții pot suna de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00, la numărul de telefon 0751 019 363 începând cu data de 13.08.2021 și până la data de 15.09.2021 unde vor primi informațiile legate de prezenta campanie promoțională.

 

Art. 11 ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Clienților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

Art. 12 LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienti la prezenta campanie promoționala se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

Art. 13  INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII 677/2001

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit in cadrul tuturor magazinelor  si showroom-urilor sau online pe www.studiocasa.ro. Participarea la promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a întrerupe oricând desfãşurarea acestei Promoţii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data modificării printr-un act adiţional la prezentul Regulament. Până la data unei eventuale modificări a Promoţiei, Organizatorul va respecta condiţiile stipulate în prezentul Regulament.

 

 

 

SC M&N ITALY TRADING SRL